søndag 25. mars 2012

Kinesiske advokater må love troskap til kommunistpartiet

I den nye eden som kinesiske advokater skal avlegge, må de love troskap til kommunistpartiet og landets politiske system. I motsatt fall får de ikke lov til å praktisere. Les saken

“I swear to faithfully fulfill the sacred mission of legal workers in socialism with Chinese characteristics. I swear my loyalty to the motherland, to the people, to uphold the leadership of the Communist Party of China and the socialist system, and to protect the dignity of the Constitution and laws.”