mandag 20. februar 2012

The Economist skryter av Norges Kina-politikk

Selv om Norge er et lite land, har det vist seg istand til å motstå kinesisk press, skriver The Economist, som har sett nærmere på vårt forhold til Kina etter fredsprisbråket. En grunn til at vi har klart oss så bra, er at vår eksport til Kina er bare to prosent av vår samlede eksport. Les saken