onsdag 9. november 2011

Står Kina overfor en helsekrise?

Etter at store deler av det kinesiske helsevesenet ble privatisert på 1980-tallet, mistet millioner av kinesere sin lille, men viktige helseforsikring. De siste årene har myndighetene forsøkt å bygge det opp igjen, men mye gjenstår. Les saken