søndag 20. november 2011

Obama utfordrer de kinesiske lederne

USAs visjon om å skape en ny allianse av Stillehavs-land vekker uro i Kina. Les saken

As the fastest-growing region in the world, no market is more important to our economic future than the Asia Pacific - a region where our exports already support five million American jobs.