torsdag 10. november 2011

Flere tibetanske munker vil bli martyrer

Flygeblad som sirkulerer i Tibet og Sichuan, forteller at flere tibetanske munker planlegger å tenne på seg selv i protest mot Beijings undertrykkelse av tibetanerne. Hittil i år har elleve munker og nonner gjort begått selvmord på denne måten. Les saken