fredag 25. november 2011

Der det frie ord er ufritt

Den internasjonale journalistføderasjonen retter søkelyset mot pressens kår i Kina, Hongkong og Taiwan. Les saken