lørdag 22. oktober 2011

Vold mot kvinner er et stort problem i Kina

Familievold rammer tretti prosent av alle kineske familier, viser en undersøkelse. Kvinnene er spesielt utsatt. Les saken