mandag 15. august 2011

Femti millioner bønder er uten jord

Bøndene blir hengende etter i den økonomiske utviklingen i Kina, og hele femti millioner er uten jord, fastslår Det kinesiske akademi for sosiale vitenskaper. Disse jordløse blir løsgjengere og er blitt glemt av myndighetene, sier kinesiske kommentatorer. Les saken