lørdag 9. juli 2011

Lov og rett i Midtens rike

Kina er et av verdens mest korrupte land, og ledere på alle nivåer i det styrende kommunistpartiet stjeler penger som skulle vært brukt til folkets beste, forteller NRKs korrespondent i Kina, Anders Magnus, i sitt korrespondentbrev. Les brevet