fredag 1. juli 2011

En kjempe på leirføtter

I dag fyller det kinesiske kommunistpartiet 90 år. Da det ble stiftet i 1921, hadde det bare femti medlemmer - i dag teller det 80 millioner. I tillegg til å være det største politiske partiet i verden er dt også blant de mest korrupte. Les Torbjørn Færøviks kronikk i Aftenposten