onsdag 22. juni 2011

Vil Pakistan knytte seg sterkere til Kina?

Pakistan er under sterkt amerikansk press etter Bin Laden-affæren. Forholdet mellom Kina og Pakistan har tradisjonelt vært godt. Vil pakistanerne nå knytte enda sterkere bånd til Kina? spør Dilip Hiro, forsker og forfatter av 32 bøker. Les saken