fredag 3. juni 2011

Chai Ling kjemper for Kinas ufødte jenter

Mange husker henne som leder for opprøret i 1989. Nå bor hun i USA, hvor hun står i spissen for en organisasjon som forsøker å rette søkelyset mot kvinnenes, og særlig jentenes, stilling i Kina. Les saken