torsdag 5. mai 2011

Kina støtter Pakistans kamp mot terrorisme

De kinesiske lederne, som lenge har vært urolig for islamsk terrorisme på egen jord, hilser med tilfredshet de siste dagers begivenheter i Pakistan. Les saken