torsdag 12. mai 2011

- Ikke klag, det er forbudt!

Kinesere som ønsker å fremføre klager mot myndighetene, blir stanset lenge før de får sjansen til det. I disse dager forsterker politi og frivillige vaktholdet foran offenlige klageinstanser. Hensikten er å stanse "tre typer mennesker" som kan tenkes å ødelegge den skjønne harmonien i det kinesiske samfunnet. Les saken