tirsdag 26. april 2011

Når sprekker den kinesiske boligboblen?

Kinesiske myndigheter ber bankene foreta såkalte stresstester for å sjekke om de vil tåle et prisfall på femti prosent i bolig- og eiendomsmarkedet. Les saken