mandag 18. april 2011

Kinesiske redaktører kjemper mot sensuren

Myndighetene forsøker hele tiden å styre media med sine tallrike direktiver. Men mang en redaktør kjemper en stille kamp for å kunne operere så fritt som mulig.
Les saken

"Indeed, the use of the word 'Jasmine' itself was forbidden in a March 2 directive from the propaganda bureau ..."