søndag 6. mars 2011

"Stå opp, alle som kjemper mot slaveriet ..."

"Alle reiser seg og synger teksten. Men kampviljen synes litt falmet etter nesten 62 år med kommuniststyre. I dag dreier kampen seg først og fremst om økte lønninger og lavere prisstigning – ellers kan Kinas lykke stå på spill." NRK's Anders Magnus rapporterer fra åpningen av Den nasjonale folkekongressen i Beijing.