fredag 4. mars 2011

"Skriver du ufordelaktig om oss, får du ikke visum"

Utenlandske journalister i Kina får stadig dårligere arbeidsvilkår.
Les saken Foreign Correspondents Club Beijing