fredag 11. februar 2011

Kina bygger damanlegg som aldri før

... men mange protesterer og frykter de miljømessige konsekvensene. Les saken