mandag 7. februar 2011

Er konfutsianismen Kinas egentlige -isme?

De kinesiske lederne sverger til Marx, Lenin og formann Mao. Men mange vil nok hevde at evigunge Konfutse, som levde for 2500 år siden, er viktigere enn alle tre til sammen.

Les saken