torsdag 20. januar 2011

USA og Kina har åpnet "et nytt kapittel"

China Daily omtaler det kinesiske presidentbesøket i USA. Les saken Menneskerettigher Tøvær?