tirsdag 18. januar 2011

Hu Jintao har lite å tilby Obama

Besøket i USA ventes å gi beskjedne politiske resultater. Les saken