mandag 24. januar 2011

- Gamle Europa ligger lysår foran Kina

I hvert fall hvis vi legger BNP pr. innbygger til grunn, skriver Kåre Valebrokk. Les saken