torsdag 9. desember 2010

Bærekraftig utvikling forutsetter demokrati

Amnestys generalsekretær Jon Peder Egenæs kommenterer Kina og fredsprisen. Les saken