lørdag 13. november 2010

Nobelkomiteen følger utviklingen i Kina nøye

- Det som skjer, er beklagelig, sier Nobelkomiteens sekretær Geir Lundestad. Les saken