onsdag 3. november 2010

73 millioner besøkte World Expo i Shanghai

... men nå rives paviljongene. Les saken