onsdag 13. oktober 2010

Kinesiske seniorledere krever politiske reformer

Rettighetene som er nedfelt i grunnloven, eksisterer bare på papiret. Les saken

"The authors of the letter describe China's current censorship system as a scandal and an embarrassment."