fredag 15. oktober 2010

Hvordan Kina styres

Det kinesiske kommunistpartiet har 73 millioner medlemmer. Men de viktigste beslutningene tas av et fåtall mennesker. Les saken