fredag 3. september 2010

Skremmende ulikhet i det "sosialistiske" Kina

For tretti år siden var Kina et av verdens mest egalitære samfunn. Nå er kløften mellom rik og fattig større enn noensinne. Les saken

"Chinese urbanites have little notion of just how poor many farmers are, especially in remote provinces."