onsdag 1. september 2010

Folkets frigjørere når værgudene løper løpsk

Folkets frigjøringshær har en lang tradisjon i å påta seg sivile oppgaver. Denne sommeren har flom og uvær satt soldatene på en hard prøve, skriver Beijing Review. Les saken