lørdag 14. august 2010

Ti millioner kinesere tvunget fra gård og grunn

Siden kommunistene overtok i Kina i 1949, har landet fått mer enn 28 000 damanlegg, og ti millioner mennesker er blitt tvangsflyttet.
 Les saken Mer