søndag 4. juli 2010

Sang hyllest til Mao - ble jaget vekk av politiet

Tusen kinesere samlet seg for å synge "Østen er rød" og andre revolusjonære sanger. Men da kom politiet.

"Å synge revolusjonære sanger fra Mao-epoken er blitt en form for protest mot dagens makthavere."

Les saken