lørdag 3. juli 2010

Frykten rår to år etter opprøret i Tibet

På overflaten er alt som før i Lhasa. Men under rår frykten. Les saken