torsdag 1. juli 2010

Øde kinesisk utkantprovins skal bli "grønn"

Kinesiske myndigheter har store planer om å forvandle den golde Qinghai-provinsen til "en grønn oase", delvis ved hjelp av vann fra Yangzielva, Guleelva og Mekong.
 Les saken