lørdag 26. juni 2010

Væpnede kriminelle volder hodebry i Beijing

Kinesisk lov forbyr vanlige borgere å eie eller bære våpen. Likevel florerer de kriminelle bandene, og hver dag forteller kinesisk presse om nye gjengdrap. Les saken