onsdag 2. juni 2010

Privat kapital skal sette fart på Kina

Under formann Mao ble det private initiativ lagt i bånd. Nå står private virksomheter for stadig mer av verdiskapningen. Les saken