søndag 27. juni 2010

Kvinnene sakker akterut i kinesisk politikk

"Kvinner bærer halve himmelen," sa formann Mao. Virkeligheten er nok annerledes. I den sentrale partiledelsen er de nesten usynlige. Selv på landsbynivå blir få kvinner valgt som ledere.

Les saken