onsdag 9. juni 2010

Bonde forsvarer seg med hjemmelagd kanon

Myndighetene vil frata ham jorda. "Jeg er en fattig bonde. Jorda er alt jeg har. Derfor vil jeg slåss." Les saken