søndag 16. mai 2010

OECD: - Kina står foran store utfordringer

OECD vurderer sterke og svake sider ved kinesisk økonomi i 2010. Les saken