torsdag 15. april 2010

Visepolitimester dømt til døden

Visepolitimester Wen Qiang i Chongqing opptrådte som den høye beskytter for byens forbryterbander. I går ble han dømt til døden. Les saken