tirsdag 21. mai 2024

Professor Arne Jon Isachsen: Kommunisme i dagens Kina

I et kommunistisk samfunn vil alle arbeide etter evne og motta etter behov. Om dette hadde vært praktisert i dagens Kina, ville kinesere flest hatt det bedre. Og verden ellers vært et mer fredfylt sted. De økonomiske forskjellene i Kina er enorme. At noen er veldig rike, får så være. Men at flere hundre millioner av kinesere lever uverdige liv i fattigdom er noe annet. Uten anledning til å flytte. Med underernærte barn. Med mangelsykdommer som gjør at evnen til å lære settes ned.