tirsdag 2. mai 2023

Professor Arne Jon Isachsen: God bok om Xi Jinpings Kina

Tittelen på denne boken, som kom ut på Universitetsforlaget i fjor, er dekkende for innholdet. Her er det personen Xi Jinping som står i fokus. Denne sfinksen av en leder tar seg friheter langt utover hva noen eksperter hadde forventet da han tiltrådte som generalsekretær i Det kinesiske kommunistpartiet (CCP) for vel ti år siden.

Xi, som selv hadde vært utsatt for Maos brutalitet, trodde man “... bedre enn noen annen skjønte farene ved en eneveldig leder”, som det heter på side 20 i boken. Men at han skjønte farene var vel ingen garanti for at han ikke selv tok sikte på å bli en eneveldig leder? Lettere å unngå farer når man skjønner dem. Nettopp hva Xi gjorde. Og kom unna med å bryte to helt sentrale premisser for styringen av Kina etter Deng Xiaoping: Han forlenget perioden som leder av Kina utover to ganger fem år og la opp til en langt mer aggressiv linje overfor resten av verden.