tirsdag 14. februar 2023

Kinesiske ph.d.-studenter i Norge må signere en kontrakt som forplikter dem til alltid å følge kommunistpartiets vilje.

En rekke kinesiske forskere og studenter har de siste årene kommet til norske universiteter gjennom et program som krever lojalitet til kinesiske myndigheter. Det viser opplysninger Khrono har hentet inn. Programmet det er snakk om er Chinese Scholarship Council (CSC), som drives av det kinesiske regimet, og blant annet gir stipender for opphold ved universiteter i andre land.


I perioden 2018-2019 var det 59 forskere på kortere eller lengre opphold ved NTNU, med finansiering fra CSC. Universitetet i Bergen har på sin side hatt elleve stipendiater innskrevet, med finansiering gjennom programmet, fem av dem er fortsatt i ph.d.-løpet.

Kinesiske forskere og studenter som reiser ut gjennom dette programmet må underskrive på en kontrakt der det blant annet heter at de ikke skal delta i «aktiviteter» som «skader nasjonale interesser».  — Kontrakten bekrefter på ny at akademiske utsendinger fra Kina ikke er frie i vår betydning av ordet, sier Torbjørn Færøvik, forfatter og Kina-ekspert og legger til: — De har politiske bindinger som utgjør en fare for våre egne akademiske institusjoner og for norsk sikkerhet. Bryter de kontrakten, setter de sine egne familier i Kina i fare. Det er grotesk. Norske akademiske institusjoner må rydde opp i eget bo og si nei til akademisk utveksling hvor slike slavekontrakter ligger til grunn.