fredag 17. februar 2023

Kinas ambassade om stipend-kritikk: «Ukorrekte og villedende» påstander

Mandag fortalte Khrono om innholdet i kontraktene kinesiske deltakere i stipendprogrammet China Scholarship Council (CSC) må signere. I den forplikter studenter og forskere seg blant annet til å ikke delta i «aktiviteter» som «skader nasjonale interesser» og «lydig følge pålegg fra ambassadenes ledelse (…)», skrev Khrono.

Ambassaden bekrefter at kontraktene finnes, men mener altså at opplysningene om dem i Khrono er «villedende» og i ett tilfelle «fullstendig fabrikert» — a complete fabrication. «Alle som leser den originale avtaleteksten nevnt i artikkelen, vil se at mange av beskyldningene som er lagt fram er ukorrekte og villedende», skriver den kinesiske ambassaden i en kommentar til Khrono. Svaret fra den kinesiske ambassaden er sendt på Khronos forespørsel, og har presseavdelingen som avsender.