onsdag 7. desember 2022

Torbjørn Færøvik: Når blanke ark blir farlige

Kina er ikke lenger i stand til å beskytte seg mot påvirkning utenfra, verken i cyberspace eller i den jordiske sfære. Den terskelen er for lengst passert. Siden 1980, da reformatoren Deng Xiaoping lanserte «Den åpne dørs politikk», har alle typer utveksling mellom Kina og resten av verden eksplodert. Fra å være en selvforsynt økonomi er landet blitt verdens ledende handelsnasjon. I 2019, samme år pandemien brøt løs, dro 155 millioner kinesere på utenlandsreise. Om lag 700.000 ungdommer forlot hjemlandet for å studere i andre land. Langt de fleste havnet i USA.

Omfanget av utvekslingen lar seg rett og slett ikke forene med visjonen om et «virusfritt» Kina. Skal lederne i Beijing nå sitt mål om gjøre landet «stort og moderne» innen 2050, må de åpne landet enda mer. Går de motsatt vei, er slaget tapt. De må også åpne de politiske ventilene og la de utålmodige av hjertet skrive hva de vil, gjerne på blanke ark. Bare under slike forhold vil den unge generasjonen bli med på reisen videre.

For Kinas enerådende kommunistparti er utsiktene uansett dystre. Samme hva det finner på, står det i fare for å bli utmanøvrert av ungdommen og globaliseringen.