fredag 30. desember 2022

Kinesisk general veiledet forsker i Norge

"Som en som arbeider med forsvarsteknologi, må jeg alltid være lydig overfor partiet og følge partiet, og jeg må huske på det president Xi har betrodd meg til å gjøre."

Det sier professor Song Junqiang i en artikkel fra det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua, som blant annet er publisert på de offisielle nettsidene til Folkerepublikken Kinas statsråd – landets regjering. I midten av november avslørte Dagbladet at en kinesisk doktorgradskandidat tilknyttet universitetet National University of Defense Technology (NUDT) fikk tilgang til konfidensielle Equinor-datagjennom en avtale mellom Equinor og NTNU.

NUDT er direkte underlagt Den sentrale militærkommisjon i Kina, ifølge sine egne nettsider. Kandidaten var innvekslingsstudent ved NTNU fra vinteren 2017 til våren 2019. Under hele perioden hadde han en kinesisk NUDT-professor som hovedveileder, opplyser dekan Ingrid Schjølberg ved NTNU til Dagbladet.