mandag 14. mars 2022

Torbjørn Færøvik: Kina trenger et autoritært Russland

Hva skjer hvis Putin faller? Hva slags Russland får vi da? I Beijing følger alvorlige menn dramaet fra time til time.

Vanskelige, men opplagte spørsmål melder seg mens krigen fortsetter i Ukraina. Mange kjennere av Russland har antydet at krigen kan bli Putin-regimets endelikt. I Beijing følger alvorlige menn dramaet fra time til time.

Kina kan kanskje forsone seg med et Russland uten Putin. Men kan det leve med en nabo som blir mildere, friere og mer liberal? Kina trenger et autoritært Russland, et vidstrakt rike som kan beskytte Kinas nordlige og nordvestlige flanke mot «demokratismitte». De kinesiske kommunistpartiet har siden 1949 kjempet en nådeløs kamp mot alle Vestens påståtte onder, i første rekke våre demokratiske idealer.

Derfor ble «Beijing-våren» i 1979 avløst av en kald vinter. Av samme grunn ble de massive demonstrasjonene ti år senere nedkjempet med kuler og krutt. Demonstrantene lot seg inspirere av Mikhail Gorbatsjovs glasnost og perestroika.

Russland og Kina har en felles grense på 4200 kilometer. Det tar en knapp uke å reise med tog fra Moskva til Beijing, men veiene og stiene som forbinder de to landene, er talløse. De kinesiske ledernes verst tenkelige scenario er et ustabilt Russland som kan utløse uro i Kina. Beijing vil kunne stanse mange av impulsene med sitt tunge sensurapparat, men slett ikke alle.