torsdag 24. februar 2022

Torbjørn Færøvik: Krigen som Kina ikke ønsket

Smilene satt løst da presidentene Vladimir Putin og Xi Jinping håndhilste i Beijing 3. februar, dagen før åpningen av vinterlekene. «Hallo», sa Putin til Xi, «det er godt å se deg igjen».Møtet var deres trettiåttende siden Xis maktovertakelse i 2012. Samtalen som fulgte avfødte en felles erklæring med løfter om vennskap og tett samarbeid. «Vårt vennskap kjenner ingen grenser, og ingen samarbeidsområder er forbudt for oss», het det.

Mange skvatt under lesningen av teksten og tolket den i verste mening. Ville Kina støtte Russland i Ukraina-konflikten? Heldigvis er det grenser for det russisk-kinesiske samarbeidet, for partene har ingen militær allianse. Det betyr at Xi ikke er forpliktet til å hjelpe Putin militært i Ukraina eller andre steder. Putin må derfor stole på sin egen krigsmaskin.