torsdag 27. januar 2022

I 2017 vedtok Norges idrettsforbund at det ikke ville bruke spillemidler på idrettssamarbeidet med Kina. Det har de likevel gjort.

– Jeg har vært tydelig på at vi ønsker disse midlene på siden av spillemidlene. Men det er kulturdepartementets suverene rett til å fatte beslutninger i denne saken og det har vi forholdt oss til, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Norges idrettsforbund (NIF) har fått 3,2 millioner kroner fra spillemidlene for å koordinere idrettsavtalen Norge har med Kina. Pengebruken kan være i strid med loven, ifølge en ekspert på idrettsjus. I 2017 vedtok nemlig styret i idrettsforbundet at de ikke skulle bruke spillemidler på samarbeidet med Kina. Isteden ønsket de at regjeringen, som hadde inngått avtalen med Kina, skulle finansiere prosjektet på andre måter.

«Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité legger til grunn at norsk idretts oppfølging av avtalen ikke belastes idrettens ordinære finansiering», heter det i vedtaket gjort av idrettsstyret.