onsdag 8. desember 2021

Torbjørn Færøvik: Store Kina og «fluen» Litauen

Litauen gjenvant sin selvstendighet i 1990 og opprettet diplomatiske forbindelser med Kina året etter. Forholdet lot til å være godt inntil Litauen tidligere i år trakk seg ut av et samarbeidsforum mellom Kina og 17 europeiske land. Initiativet til forumet, kjent som «17+1-gruppen», ble tatt av Kina. Regjeringen i Vilnius likte ikke de kinesiske representantenes bydende tone og følte at de var ute etter å så splittelse i Europa. Dermed ble Taiwan, ofte omtalt som «det frie Kina», mer forlokkende.

Nå hutrer Litauen i Kinas kalde fryseboks. Kina har hjemkalt sin ambassadør i Vilnius, samtidig som Litauens ambassadør i Beijing har pakket sakene sine og reist. Inntil videre ivaretas den diplomatiske kontakten på chargé d’affaires-nivå. Fra kinesisk hold er det kommet signaler om at det kan gå mot fullt brudd så sant Litauen ikke «tar til vettet». Allerede i august stanset kineserne den direkte godstransporten med tog til Litauen. Tiltaket er et nytt eksempel på at Kina er villig til å ty til økonomiske sanksjoner for å nå sine politiske mål.